Skip to content Skip to navigation Skip to content Skip to navigation

Miedziowanie

Proces miedziowania umożliwia otrzymanie trwałej, elastycznej powłoki miedzi o wysokim połysku. Głównymi zastosowaniami powłoki miedzianej jest polepszenie przewodnictwa cieplnego i elektrycznego, ochrona korozyjna, zdobnictwo oraz podkład pod inne powłoki. Należy pamiętać, że powłoka miedziana ulega zjawisku patynowania (pokrywania tlenkami miedzi) nawet w atmosferze neutralnej. Aby zachować połysk i kolor surowej miedzi, powłokę należy zabezpieczyć lakierem bezbarwnym.